Om GfK Danmark

Om GfK’s Mini-Danmark
GfK’s Mini-Danmark består af nogle tusinde repræsentativt udvalgte danske husstande. Baseret på alt, hvad husstandene i GfK’s Mini-Danmark køber af dagligvarer, er vi i stand til at hjælpe aktørerne i dansk dagligvarehandel, til en bedre forståelse af forbrugernes adfærd og ønsker. GfK yder strategisk rådgivning til de største aktører i dansk dagligvarehandel om danskernes indkøbsadfærd, trends og strømninger. De informationer vores Mini-Danmark leverer, er således i høj grad med til at påvirke de oplevelser, man får som forbruger i dansk dagligvarehandel.

Om GfK Danmark
GfK er en af verdens største analysevirksomheder med aktiviteter i mere en 100 lande verden over. Siden 1990 har GfK Danmark A/S’ analyser skabt værdi for vores kunder. GfK skaber indsigt og leverer datagrundlag baseret på mange forskellige kilder. Vi indsamler data - interviewer, observerer og diskuterer med respondenter, virksomheder og organisationer. Alt med det formål at sikre det bedste beslutningsgrundlag for udvikling og vækst.